Äldsta Åbergaren?

Jag har försökt att hitta ursprunget till namnet Åberg i släkten men ännu ej definitivt lyckats. Den äldsta personen med namnet jag hittat är Bengt Åberg född ca 1710 – troligen i Välinge i Skåne.

[f] Karl-Gustaf Hilmer Åberg – 1953-2011 (möbelsnickare)
[ff] Nils Erik Gösta Åberg – 1909-1977 (ingenjör)
[fff] Carl August Julius Åberg – 1876-1940 (lokförare)
[ffff] Alfred August Åberg – 1849-1932 (smed)
[fffff] Sven Åberg – 1821-1888 (smed)
[fffffm] Karin Åberg Jönsdotter – 1787-1843
[fffffmf] Jöns Åberg – 1743-1800 (möllare)
[fffffmff] Bengt Åberg – 1710-1773

Nedan ser vi fyra generationer av Åbergare, i tur och ordning; Karl-Gustaf Hilmer Åberg, Nils Erik Gösta Åberg, Carl August Julius Åberg och Alfred August Åberg.

Alfred Augusts frihetsbetyg

Den 25:e januari 1876 skriver [fffff] Sven Åberg ett frihetsbetyg (eller gesällbrev) till sin son [ffff] Alfred August. I detta skriver han:

”Min Son Alfred August Åberg från No 8 Ausås som allt ifrån barnaåren intill närvarande stund, varit mitt biträde, och i sednare åren skötat smedarbeten till min och mina kunders fulla belåtenhet, och då han som Smed antagen plats vid Bjufs Stenkolsgrufva hvill jag lämna det vitsord att han uppfört sig Nyck—- Troget och Ärligt hvarför jag honom till det bästa rekommenderar. Ausås den 25 Januari 1876 S. Åberg”

Frihetsbetyg från Sven Åberg till sin son
 [f] Karl-Gustaf Hilmer Åberg - 1953-2011 > [ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > [fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > [ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932 > [fffff] Sven Åberg - 1821-1888 

Fälttåg i Tyskland 1813-1814

[fmffmf] Carl Fredrik Neij var enligt Generalmönsterrullorna Husar vid Smålands Husarregemente mellan 1833-1839 och bevittnade 1813-1814 års fälttåg i Tyskland. Det är oklart vart han tjänstgjorde innan tiden hos Smålandshusarerna. I rullorna kan man läsa att han begärde avsked 1839, hade läkarintyg för bråckskada och att han hade tjänat väl.

Generalmönsterrullar – Smålands husarregemente 1839

Han bodde på Husarote 64 i Sinnerbo i Högsby tillsammans med sin fru Carin Elfversdotter och deras 6 barn: Cajsa Maria 1814, Carl Fredrik 1816-09-12, Anna Lovisa 1818-10-21, Peter August 1823-01-05, Johan Gustaf 1825-01-02, Johanna 1828-08-21

Ur Husförhörslängden 1826-1832 i Sinnerbo, Högsby
Sinnarbo i Högsby
[fm] Lisbeth Kersti Maria Sjöberg - 1927-1992  > [fmf] John Julius Hilmer Sjöberg - 1899-1973 > [fmff] Johan Emil Sjöberg - 1863-1926 > [fmffm] Johanna Carlsdotter - 1828-1912 > [fmffmf] Carl Fredrik Neij - 1791-1859 

”Tre syskon i samma graf”

[fmmf] Karl Peter Karlsson och [fmmm] Jenny Elise Karlsdotter i Stödstorp, Bäckebo miste tre av sina fem barn under loppet av några dagar. Dödsorsaken var difteri.

Tidningsnotis i Söderhamns tidning – 21/2 1896
  • Lilly Annette född 29/5 1891 – dog 10/2 1896
  • Nanny Maria född 8/7 1893 – dog 6/2 1896
  • Karl Emil född 3/8 1895 – dog 8/2 1896

Jenny Elise blev gravid några månader senare och den 15/3 1897 föddes en liten flicka som fick ärva namnet Nanny Maria av hennes storasyster som gått bort året innan. Den lilla flickan var min farmors mor.

[fm] Lisbeth Kersti Maria Sjöberg - 1927-1992 > [fmm] Nanny Maria Karlsson - 1897-1957 > [fmmm] Jenny Elise Karlsdotter - 1866-1941

Alfreds Augusts brev till Johanna

Alfred August Åberg

[ffff] Alfred August föddes i Ausås den 18 mars 1849. Hans far, [fffff] Sven Åberg, som var smed i byn, lät honom arbeta bredvid honom från unga år. Förutom att vara händig (som vi kan förutsätta att han var) kan man nog också säga att han hade språkets gåva, i april 1873 (då 24 år gammal) skrev han detta brev, fyllt av tvivel, till sin blivande hustru Johanna:


”Goda Johanna Nilsson. Jag sätter mig ned i denna min lediga stund, och med darrande hand skrifver jag några ord till dig, angående wår wänskap: som en tid har mellan oss varit rådande och från min sida alldeles oförfalskad. Jag har med glädje hört nämnas ditt namn och warje gång jag skådat ditt ansigte har en ljuf känsla genom gått mig, och blandat rika och mäktiga förhoppningar med mina tankar. Jag har alltid burit en innerlig kärlek till dig åtminstone sedan vår vänskap började. Jag har hållit dig såsom en uppriktig och trofast vännina, men nu förnimmer jag att jag deri storligen bedragit mig sjelf, ty efter vad jag hört och sett så har du lika stor kärlek till somliga andra som till mig och sådan vänskap och kärlek kan jag ej vara belåten med. Detta är verkligen sorgligt för mig att skrifva, men ett ensamt lif är långt bättre än ett olyckligt äktenskap och derför anser jag mig här skrifva dessa rader till dig, ej för att sluta vänskapen ty den skall alltid vara från min sida rådande till dig, men kärleken är ej någonting att drifven gäck med, det är en helig sak och derför anser jag att det är bäst att sluta med en sådan sak som der ej är någon mening i. Det skulle nog vara trefligt att få tala med dig snart men det låter sig lätt inte göra. Till slut önskar jag dig lycka i dina företag jag skall aldrig missunna dig det goda dig kan blifva begärt och aldrig ett ont ord du skall få höra från mig, vad som är sagt oss emellan skall från min sida vara tyst som i grafven. Lef blomstra och var glad. Tecknar vänligen August Alfred”.

Alfreds brev till Johanna – april 1873
[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > [fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940> [ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932